Yönetim Kurulu

2017-2018

SE-SAM YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Başkan : R. Yılmaz ATADENİZ

2. Başkan : Kaya EREREZ

Sayman : Kunt TULGAR

Üye : Selim KAFALI

Üye : Hakan TÜRKŞEN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Özdemir ÖĞÜT

Nil GÜRPINAR

Aycan ÇETİN

Erdal PEKDEMİR

Cengiz ERGUN

 

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER

Sadık DEVECİ

Ali Osman EMİROSMANOĞLU

Kemal GÜL

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

Burhan TEMELTAŞ

Nurettin DİLBAZ

Ali Eriş AKMAN

 

HAYSİYET KURULU ASİL ÜYELİĞİ

Necip SARICI

Mehmet SOYARSLAN

Annie Maria PERTAN

HAYSİYET KURULU YEDEK ÜYELER

Ertem GÖREÇ

Abdurrahman KESKİNER

Şerafettin GÜR

 

TEKNİK BİLİM KURULU ASİL ÜYELER

Rahim GÜLCÜOĞLU

Cavit BAYDUR

Serkan BAŞPINAR

 

TEKNİK BİLİM KURULU YEDEK ÜYELER

Özlem Burcu ÖZTÜRK

İsmet KAZANCIOĞLU

Zafer PAR